RESULTAT 2018

Stort tack för ett fantastiskt deltagande under 2018 !

Resultat i vuxenklasserna 2018 års lopp
resultatlista vuxenklasser den 5 maj    6 km, 11 km, 17 km, 28 km