ÅKARINFORMATION & PM – LÅNGLOPPET 42 KM

Här hittar du som ska åka motionsloppet information för innan, under och efter loppet.

Skulle du inte hitta vad du söker så är du välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Inför tävlingen

Startlista
Länk till startlistan här

Seedning
Eftersom Västgötaloppet är angelägna om att varje åkare är placerad i ”rätt startled” införde vi för några år sedan på prov att sätta tidsgränser (miltid) för resp Startled i Motionsloppet, vilket är vanligt i löptävlingar. Kan löparna så borde väl skidåkarna också kunna det var vår tanke. Det innebär att var och en får ställa sig i det startled man bedömer att man hör hemma utifrån de mil-tider vi angivit som övre gräns för resp. startled. För att få en bättre spridning på startfältet lägger vi i år till ett startled längst fram dvs ”Åkkapacitet under 37 min/mil

 • Startled 1   Åkkapacitet under 37 min/mil
 • Startled 2   Åkkapacitet under 40 min/mil
 • Startled 3   Åkkapacitet under 43 min/mil
 • Startled 4   Åkkapacitet under 48 min/mil
 • Startled 5   Åkkapacitet över 48 min/mil

Vallaprognos
Swix  lägger ut vallningsprognoser för Västgötaloppet på Swix Facebook-sida ”Swix Sverige” på eftermiddagen/kvällen före respektive lopp. Swix Sverige Klicka här 

Vallaservice
– Västgötaloppets Vallaservice – se under Tävlingscentrum nedan
– Team Sportia Ulricehamns Vallaservice – se under Tävlingscentrum nedan

Avanmälan
Om det tråkiga inträffar och ni pga sjukdom, skada eller av annan orsak inte har möjlighet att komma till start, så behöver ni inte avanmäla er till arrangören. Har ni däremot vart förutseende och följt våra rekommendationer vid er anmälan att teckna Folksams årliga Startklar-försäkring så får ni anmälningsavgiften återbetald på den försäkringen, förutsatt att den omfattar orsaken till ert förhinder. Däremot möter det inget hinder att ni överlåter er startplats till någon annan, (se Namnbyte nedan)

Restid
Ta god tid på er till Ulricehamn och Lassalyckan
Pga. att det är många anmälda kan det uppstå köer vid parkering, nummerlappsutdelning, seedning, klassbyte och vallning. Ni bör vara på tävlingsplatsen senast 1 timma före start. Önskas vallningshjälp bör ni vara där ytterligare 1 timma tidigare.

Hitta hit, hitta rätt!
Adress: Idrottsgatan 8 i Ulricehamn. GPS-koordinat: N 57° 47.094′, E 13° 26.238′
Tillfälliga vägvisningsskyltar ”Västgötaloppet” följt av orange pilar finns från samtliga större vägar och infarter till Ulricehamn och leder er till Lassalyckans Friluftsområde och skidstadion.

Västgötaloppsarenan 2019
På plats på Lassalyckan möter vår parkerngspersonal upp och hjälper er med parkeringen och därefter möter ni våra Åkarvärdar och personal vid Informationsdiskar som svarar på era frågor och vägleder er vidare.

Parkering
Vid UIFs Klubbstuga och Lassalyckans Friluftsområdes P-platser och anslutande vägar.
Följ P-vakters anvisningar!

Tävlingsexpeditionen

TÄVLINGSCENTRAT (BOULEHALLEN), LASSALYCKAN

Nummerlapp
Nummerlapp finns för avhämtning i Tävlingscentrat på Lassalyckan i Ulricehamn (se nedan).

Öppettider

 • Fredag  18:00-20:00           till lördagens tävlingar
 • Lördag  07:30-12:00           till lördagens tävlingar

Nummerlapp
Nummerlapp finns för avhämtning i Tävlingscentrat på Lassalyckan i Ulricehamn.
Knytnummerlapp med engångschip fastsatt för tidtagningen.
Behålls som minne och som biljett för gratis Västgötaloppslunch (se nedan)

Plastpåse för överdragskläder
Finns att få vi Nummerlappsutdelningen, numreras med startnummer, återfås av vår personal direkt efter målgång.

Direktanmälan (Efteranmälan på plats)
Direktanmälan i Tävlingsexpeditionen mot 200:- i förhöjd avgift.
Betalas med kort, Swish eller kontant

 • Fredag  18:00-20:00
 • Lördag  07:30-11:00

Namnbyte
Ev namnbyte kan göras efter uthämtning av Nummerlappen mot en avgift på 100:-

Tävlingscentrum

Västgötaloppets vallaservice
Vår samarbetspartner Swix kommer att bistå Västgötaloppets egen vallaorganisation med vallatestare, vallningsråd, vallamaskin samt med viss personal.
Fästvallning erbjuds före loppet för 200:- (kontant, kortbetalning eller Swish). För bästa resultat ska skidorna vara rengjorda och fästzonerna markerade.

Vill du utnyttja Västgötaloppets vallaservice rekommenderar vid dig att vara på plats 1,5-2 timmar före start och lämna in dina skidor till vallaservicen i vallahallen i UIF-stugan det första du gör när du kommer till tävlingen. Det går inte förboka vallningservice utan det är först till kvarn som gäller, men vi har en rejäl beredskap så alla som kommer i tid och vill ha vallaservice kommer att få det.

För glidning, slipning och annan mer avancerad vallning rekommenderar vi vår samarbetspartner Team Sportia i Ulricehamn (se nedan)

Omvallning under loppet
Under loppet finns bemannad vallaservice utmed banan med Swix vallamaskin för snabb service utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva)

Vallaservice hos Team Sportia, Ulricehamn
Västgötaloppets samarbetspartner Team Sportia i Ulricehamn erbjuder vallaservice fram till och med söndag. Där kan du få hjälp med både glid och fäste. Skidorna kan hämtas i Team Sportia-butiken på Västgötaloppets tävlingscenter (Boulehallen).

 • 157:an Lyx: LF,HF,Pulver samt fäste 1250:-
 • 157:an Mellan: LF,HF samt fäste 850:-
 • 157:an bas: LF samt fäste 500:-Vill man bara ha glid så drar vi av 100:- från ovan priser.

Team Sportias Vallaservice förbokas via mail till ulricehamn@teamsportia.se
Skidor till Västgötaloppets tävlingar på lördag lämnas till Team Sportia senast på fredag lunch.


Väskinlämning
Bevakad väskinlämning finns inne i Tävlingscentrat.

Toaletter 
Herrar: Mobila toalettvagnar på anvisade platser på Västgötaloppsarenan (se Arenaskissen)
Damer: I damernas omklädningsrum i UIF-stugan.

Sponsorsbutik
Team Sportia öppnar under Västgötaloppets vinterhelg pop-up butik inne i Tävlingscentret.

Starten

Uppvärmning
Gemensam uppvärmningsgympa på startfältet strax före start

Överdragskläder
Läggs i den numrerade plastpåsen före start. Påsarna slängs åt sidorna på startfältet. Återfås i målet av vår personal direkt efter målgång.

 • Gemensam start (masstart) kl. 12:00
 • Insläppet till startleden öppnar 11:00 (prick). Följ funktionärernas anvisning vid inpassering i startleden. Skidor som läggs ut i startleden tidigare än 11:00 plockas ut.
 • Startled: 1-5, placering i ”rätt startled” utifrån din åkkapacitet (se avsnitt ”seedning” ovan).

Tjuvstart medför omedelbar diskvalificering.

Nettotid i starten:
Nytt för i år är att vi i Västgötaloppet Motion 42 km använder oss av Nettotid från det att startlinjen passeras. Du behöver alltså inte trängas för att få en bra position i starten.

Teknik: Klassisk teknik

Teknik-kontrollanter: Skating = Regelbrott = Diskning
För att Västgötaloppet ska genomföras på ett sportsligt korrekt sätt kommer arrangören att ha kontrollanter utmed banan som har till uppgift att kontrollera att samtliga åkare följer den klassiska tekniken.

Banan

Tävlingsbanan
Banans längd i Västgötaloppet Motion 42 km är 8,3 km, vilket innebär 5 varv, se banan här och banprofil här

Kilometerskyltar finns uppsatta utmed banan.
Tävlingsbanan är spårad från fredag morgon och öppen för teståkning.

Varvräkning
Det är på åkarens ansvar att hålla ordning på antal varv. Som en extra service för åkarna presenteras antal åkta varv vid en bemannad bildskärm i ett tält utmed spåret, innan varvning och målgång. Skyltar ”Varvräkning 50 m” förvarnar om varvräkningsstationen.

Tidsbegränsning
Maxtidsgränsen i Västgötaloppet Motion 42 km är 5 timmar.
Sista varvet ska vara påbörjat senast kl 16:00 då repet dras.
Arrangören förbehåller sig även rätten att plocka av åkare under loppet som av hälso- eller säkerhetsskäl bedöms utgöra en fara för sig själv eller medtävlande.

Spårstatus och snöförhållande
Spårbädden är byggd på konstsnö uppblandad med natursnö. Banan prepareras och spåras med dubbla spår med pistmaskin.

Omkörning
Varvade och långsammare åkare skall hålla till höger, omkörning i vänsterspåren.

Åkarservice

Vätskekontroller 
Vid varje varvning var 8:e km, samt efter målgång.
Vid vätskekontrollerna erbjuds Skip Nutriton sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bullar och banan. På slutet serveras även kaffe.

Omvallning 
Under loppet finns bemannad vallaservice med Swix vallamaskiner, för såväl kallvalla som klistervalla, för snabb service utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva). Omvallning sker i ”Röda ladan” inne på skidstadion, markerat med flaggor ”Vallaservice”

Stavservice
Swix lånestavar finns för utlåning i första backen på första varvet och vid Vätskekontrollerna
Återlämnas vid målgång. Ej återlämnade stavar debiteras med 1.000:- per stav.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal och enklare sjukvårdsutrustning, markerat med Sjukvårdsflagga finns vid Tävlingscentrum och vid Vätskekontrollen på skidstadion.

Brutit loppet
Meddela funktionär vid målet och återlämna ev. lånestavar. Se skylt BRUTIT LOPPET

Efter tävlingen

Västgötaloppsmedalj
Samtliga som fullföljer Västgötaloppet erhåller en gedigen Västgötaloppsmedalj direkt efter målgång.

Överdragskläder  
Klädpåsen återfås av vår personal i direkt anslutning till målgången

Skidinlämning
Bevakad skidinlämning finns tillsammans med väskinlämningen inne i Tävlingscentret.  

Omklädning och dusch
Herrar: 4 uppmärkta omklädningsrum , nr 5-8, i Fotbollsarenan vid A-plan, se Arenaskiss och skyltning.
Damer: 2 uppmärkta omklädningsrum i UIF-stugan, på Tävlingscentrum.

Priser  
I Motionsloppet utlottas ett stort antal priser i alla klasser bland de som fullföljer arrangemanget.
Anslag om vinnarna finns vid det stora prisbordet inne i Tävlingscentrat (Boulehallen) och de utlottade priserna avhämtas i Tävlingscentrat (Boulehallen), mot uppvisande av Nummerlappen.

Resultatlistan 

Under loppet anslås resultaten löpande på Informationstavlan vid målet, officiell resultatlista anslås i Tävlingscentret i Boulehallen. Online-resultat på www.vastgotaloppet.se. och här
Efter tävlingen även på IdrottOnline/Tävlingskalendern.

Seedning till Vasaloppet
Västgötaloppet förser samma dag Vasaloppet med resultatlista för Vasalopps-seedning.
Vasaloppets seedningskommitté sammanträder varje måndag och seedningstabellen från Västgötaloppet läggs ut på Vasaloppets hemsida under onsdagen.
Se Vasaloppets seedningstabell här

För er som har uppgett ert VasaID vid anmälan till Västgötaloppet sker automatisk seedning av Vasaloppet.
För er övriga eller om ni har andra seedningsfrågor rekommenderar vi Vasaloppets hemsida. Länk till Vasaloppets seedning här

Lunchservering, Cafeteria & Grill
Grill  – Grillstation på skidstadion
Cafeteria – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Lunchservering – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen) se Gratis Västgötaloppslunch (nedan)

Gratis Västgötaloppslunch: Västgötaloppet bjuder samtliga startande i Motionsloppet på en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet utan kostnad inne i Tävlingscentrat (Boulehallen), mot uppvisande av nummerlappen. Nummerlappen får behållas. Lunchpriset för övriga 50:-

Upphittat, kvarglömt och borttappat
Upphittat under tävlingen lämnas till personalen i Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Kvarglömt o borttappat under tävlingen – uppsök Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen) och anmäl förlusten.
Efter tävlingen – kontakta UIFs kansli i klubbstugan 0321-14005

Övrigt

Tävlingsregler 
Svenska Skidförbundets regler

Organisation
Tävlingsledare                        Lennart Cedervärn                0708-532728
Banchef                                     Per-Anders Järsenholt          0705-829399
Åkarservice                               Helena Kullberg                     0736-522916
Biträdande tävlingsledare    Claes Persson                       0707-3037282
Tävlingssekreterare                Göran Johansson                  0705-600562

Tävlande, funktionärer och publik deltager resp närvarar på egen risk. Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet eller dylikt som inträffar under eller i samband med tävlingens genomförande.

Välkomna till Västgötaloppet – Motion!

Västgötaloppsföreningen bestående av
Tvärreds IF, Ulricehamns IF, Äspereds IF