ÅKARINFORMATION & PM – TÄVLINGSLOPPET 42 KM

Här hittar du som ska åka tävlingsloppet information för innan, under och efter loppet.

Skulle du inte hitta vad du söker så är du välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Inför tävlingen

Startlista
Länk till startlistan här

Seedning
Startfältet är indelat i fem startled, led 0-4.
Västgötaloppet tillämpar seedning för att placera rätt åkare i rätt startled i Tävlingsloppet. Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åk-upplevelsen utifrån sina egna förutsättningar. Seedningen till rätt startled i Västgötaloppet Tävling görs utifrån tidigare resultat från Västgötalopet, Vasaloppet, Tavlingsresultat.se eller annat angivit långlopp.

Om vi missat eller om man inte tillfreds med Västgötalopps-seedningen finns möjligheten att begära omseedning från kl 09:00 i Tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen, förutsatt att man har resultat som styrker sin åkkapacitet.
Vi har inte möjlighet att administrera önskemål om omseedning som kommer via mail eller telefon, då nummerlapp och seedningsuppgifter redan är packade och sorterade. Därför hänvisar vi alla att ta det på söndag i Tävlingsexpedtionen, efter att ni hämtat ut nummerlappen.

Vallaprognos
Swix lägger ut vallningsprognoser för Västgötaloppet på Swix Facebook-sida ”Swix Sverige” på eftermiddagen/kvällen före respektive lopp.

Vallaservice
– Västgötaloppets Vallaservice – se under Tävlingscentrum nedan
– Team Sportia Ulricehamns Vallaservice – se under Tävlingscentrum nedan

Avanmälan
Om det tråkiga inträffar och ni pga sjukdom, skada eller av annan orsak inte har möjlighet att komma till start, så behöver ni inte avanmäla er till arrangören. Har ni däremot vart förutseende och följt våra rekommendationer vid er anmälan att teckna Folksams årliga Startklar-försäkring så får ni anmälningsavgiften återbetald på den försäkringen, förutsatt att den omfattar orsaken till ert förhinder. Däremot möter det inget hinder att ni överlåter er startplats till någon annan, (se Namnbyte nedan)

Restid
Ta god tid på er till Ulricehamn och Lassalyckan
Pga. att det är många anmälda kan det uppstå köer vid parkering, nummerlappsutdelning, seedning, klassbyte och vallning. Ni bör vara på tävlingsplatsen senast 1 timma före start. Önskas vallningshjälp bör ni vara där ytterligare 30-60 min tidigare.

Hitta hit, hitta rätt!
Adress: Idrottsgatan 8 i Ulricehamn. GPS-koordinat: N 57° 47.094′, E 13° 26.238′
Tillfälliga vägvisningsskyltar ”Västgötaloppet” följt av orange pilar finns från samtliga större vägar och infarter till Ulricehamn och leder er till Lassalyckans Friluftsområde och skidstadion.

Google Maps

Västgötaloppsarenan 2019 – karta här 

På plats på Lassalyckan möter vår parkeringspersonal upp och hjälper er med parkeringen och därefter möter ni våra Åkarvärdar som svarar på era frågor och vägleder er vidare.

Parkering
Vid UIFs Klubbstuga och Lassalyckans Friluftsområdes P-platser och anslutande vägar.
Följ P-vakters anvisningar!

Tävlingsexpeditionen

TÄVLINGSCENTRAT (BOULEHALLEN), LASSALYCKAN

Nummerlapp
Nummerlappen finns för avhämtning i Tävlingscentrat på Lassalyckan i Ulricehamn (se nedan).

Öppettider

  • Fredag 18:00-20:00
  • Lördag 07:30-12:00
  • Söndag 07:00-12:00

Nummerlapp
Nummerlapp finns för avhämtning i Tävlingscentrat på Lassalyckan i Ulricehamn.
Knytnummerlapp med engångschip fastsatt för tidtagningen.
Behålls som minne och som biljett för gratis Västgötaloppslunch (se nedan)

Plastpåse för överdragskläder
Finns att få vi Nummerlappsutdelningen, numreras med startnummer, återfås av vår personal direkt efter målgång.

Direktanmälan
Det finns platser kvar till söndagens Tävlingslopp. Direktanmälan kan endast göras på plats i Tävlingsexpeditionen från fredag kväll mot 200 kr i förhöjd avgift (totalkostnad 800:-).
Betalas med kort, Swish eller kontant

Öppettider;
Fredag 18:00-20:00
Lördag 07:30-12:00
Söndag 07:00-12:00

När anmälningssystemet är stängt har vi inte möjlighet att administrera anmälningar via e-mail eller telefon.

För deltagande i Tävlingsloppet krävs en åkkapacitet på 42 km på 3-3,5 tim, vilket motsvarar startled 0-7 i Vasaloppet.

Direktanmälan i mån av plats görs i Tävlingsexpeditionen på tävlingsdagens morgon fr 7:00 mot 200:- i förhöjd avgift (totalkostnad 800:-). Betalas med kort, Swish eller kontant.

KLASS                 DISTANS        SEEDNINGSGRUND.
H 19                       42 km            Vasaloppet
H 40                       42 km            Vasaloppet
H 50                       42 km            Vasaloppet
H 60                       42 km            Vasaloppet
D 19                       42 km            Vasaloppet/Tjejvasan
D 40                       42 km            Vasaloppet/Tjejvasan

Klassbyte och Namnbyte
Ev. klassbyte och namnbyte kan göras efter uthämtning av Nummerlappetn mot en avgift på 100:-

Omseedning
Den som har synpunkter på seedningen kan begära omseeding. Var beredd på att bekräfta ditt seedningsunderlag (resultatlista på internet). Omseedning kan göras från kl 9:00 vid bordet för ”Efteranmälan” efter uthämtning av Nummerlappen.

Tävlingscentrum

Västgötaloppets vallaservice
Vår samarbetspartner Swix kommer att bistå Västgötaloppets egen vallaorganisation med vallatestare, vallningsråd, vallamaskin samt med viss personal.
Fästvallning erbjuds före loppet för 200:- (kontant, kortbetalning eller Swish). För bästa resultat ska skidorna vara rengjorda och fästzonerna markerade.

Vill du utnyttja Västgötaloppets vallaservice rekommenderar vid dig att vara på plats 1,5-2 timmar före start och lämna in dina skidor till vallaservicen i vallahallen i UIF-stugan det första du gör när du kommer till tävlingen. Det går inte förboka vallningservice utan det är först till kvarn som gäller, men vi har en rejäl beredskap så alla som kommer i tid och vill ha vallaservice kommer att få det.

För glidning, slipning och annan mer avancerad vallning rekommenderar vi vår samarbetspartner Team Sportia i Ulricehamn (se nedan)

Omvallning under loppet
Under loppet finns bemannad vallaservice utmed banan med Swix vallamaskin för snabb service utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva)

Vallaservice hos Team Sportia, Ulricehamn
Västgötaloppets samarbetspartner Team Sportia i Ulricehamn erbjuder vallaservice fram till och med söndag. Där kan du få hjälp med både glid och fäste. Skidorna kan hämtas i Team Sportia-butiken på Västgötaloppets tävlingscenter (Boulehallen)

  • 157:an Lyx: LF,HF,Pulver samt fäste 1250:-
  • 157:an Mellan: LF,HF samt fäste 850:-
  • 157:an bas: LF samt fäste 500:-Vill man bara ha glid så drar vi av 100:- från ovan priser.

Team Sportias Vallaservice förbokas via mail till ulricehamn@teamsportia.se
Skidor till Västgötaloppets tävlingar på söndas lämnas till Team Sportia senast på lördag kl 12:00.

Väskinlämning
Bevakad väskinlämning finns inne i Tävlingscentrat.

Toaletter
Herrar: Mobila toalettvagnar på anvisade platser på Västgötaloppsarenan (se Arenaskissen)
Damer: I damernas omklädningsrum i UIF-stugan

Sponsorsbutik
Team Sportia öppnar under Västgötaloppets vinterhelg en pop-up butik inne i Tävlingscentret.

Starten

Överdragskläder
Läggs i den numrerade plastpåse som ni hämtar vid Numerlappsutdelningen före start. Påsarna slängs åt sidorna på startfältet. Återfås i målet av vår personal direkt efter målgång.

Start:

  • Gemensam start (masstart) kl. 12:00
  • Insläppet till startleden öppnar 11:00. Följ funktionärernas anvisning vid inpassering i startleden. Skidor som lagt ut i startleden före 11:00 plockas ut.
  • Startled: Elitled + led 1-4, placering i ”rätt startled” utifrån seedning.

Nettotid i starten:
Nytt för i år är att vi i Västgötaloppet Tävling 42 km inför Nettotid för startled 2-4 . Du behöver alltså inte trängas för att få en bra position i starten.

Tjuvstart medför omedelbar diskvalificering.

Teknik: Klassisk teknik

Spurtpris
SKIMATERIA Sprint spurtpris efter första varvet till den åkare som först passerar SKIMATERIA-beachflaggorna vid varningen,efter 8,3 km. Spurtprislinjen är belägen 20 m före en tänkt förlängd mållinje på varvningsspåret.
Spurtpriset består av nyttopriser från SKIMATERIA sport till ett varuvärde av 3.000:-

Teknik-kontrollanter: Skating = regelbrott
Västgötaloppet är ett arrangemang med extern TD (Teknisk Delegat) som har till uppgift att tillsammans med arrangören säkerställa att tävlingen genomförs enligt Svenska Skidförbundets regler. För att Västgötaloppet ska genomföras på ett sportsligt korrekt sätt kommer arrangören att ha kontrollanter utmed banan som har till uppgift att kontrollera att samtliga åkare följer den klassiska tekniken. Om åkare bryter mot den klassiska tekniken och t ex. skejtar, så rapporteras åkaren obönhörligen till Tävlingsjuryn. Delar Tävlingsjuryn kontrollantens uppfattning om regelbrott ska Tävlingsjuryn varna, bötfälla alternativt diskvalificera åkaren.

Banan

Tävlingsbanan
Banans längd är 8,3 km och körs 5 varv, i de delar av banan där åkriktningarna möts är banan markerad med spårmarkeringar (V-boards) som inte får brytas av de tävlande. Dessa spårmarkeringar är att betrakta som en banmarkering.
Banskiss här och banprofil här

Varvräkning
Det är på åkarens ansvar att hålla ordning på antal varv. Som en extra service för åkarna presenteras antal åkta varv vid en bemannad bildskärm i ett tält utmed spåret innan varvning och målgång. Skyltar ”Varvräkning 50 m” förvarnar om varvräkningsstationen. På skärmen står i stor text startnr, namn och antal åkta varv.

Spårstatus och snöförhållande
Spårbädden är byggd på konstsnö uppblandad med natursnö. Banan prepareras och spåras med dubbla spår med pistmaskin.

Omkörning
Varvade och långsammare åkare skall hålla till höger, omkörning i vänsterspåren.

Tidsbegränsning
Maxtidsgränsen i Västgötaloppet Tävling 42 km är 4 timmar. Repet dras efter 4 varv kl 15;15.  Arrangören förbehåller sig även rätten att plocka av åkare som av hälso- eller säkerhetsskäl bedöms utgöra en fara för sig själv eller medtävlande.

Åkarservice

Vätskekontroller 
Vid ungefär var 8:e km, samt efter målgång.
Vid vätskekontrollerna erbjuds Skip Nutriton sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bullar och banan.

Omvallning 
Under loppet finns bemannad vallaservice med Swix vallamaskiner, för såväl kallvalla som klistervalla, för snabb service utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva). Omvallning sker i ”Röda ladan” inne på skidstadion, markerat med flaggor ”Vallaservice”

Stavservice
Swix lånestavar finns för utlåning i första backen på första varvet och vid Vätskekontrollerna.
Återlämnas vid målgång. Ej återlämnade stavar debiteras med 1.000:- per stav.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal och enklare sjukvårdsutrustning, markerat med Sjukvårdsflagga finns vid tävlingscentrum och vid Vätskekontroll på skidstadion.

Brutit loppet
Meddela funktionär vid målet och återlämna ev. lånestavar vid skylt BRUTIT LOPPET.

Efter tävlingen

Västgötaloppsmedalj
Samtliga som fullföljer Västgötaloppet erhåller en gedigen Västgötaloppsmedalj direkt efter målgång.

Överdragskläder  
Klädpåsen återfås av vår personal i direkt anslutning till målgången

Skidinlämning
Bevakad skidinlämning finns tillsammans med väskinlämningen inne i Tävlingscentret.  

Omklädning och dusch
Herrar: 4 uppmärkta omklädningsrum , nr 5-8, i Fotbollsarenan vid A-plan, följ skyltning och se på Arenakartan
Damer: 2 uppmärkta omklädningsrum i UIF-stugan, på Tävlingscentrum.

Prisutdelning  
Blomster-ceremoni vid målet direkt efter att de tre främsta i H21 resp. D21 är i mål.

Prisutdelningen äger rum i Tävlingscentrer (Boulehallen)
H19 – kl 15:30 Plac 1-3 penningpriser (5000:-, 3000:-, 2000:-) + hederspriser
D19 – kl 16:00 Plac 1-3 penningpriser (5000:-, 3000:-, 2000:-) + hederspriser
D/H 40, H 50, H 60 – hederspriser

Dessutom utlottade priser bland de som fullföljer loppet
Anslag om vinnarna finns vid det stora prisbordet inne i Tävlingscentrat (Boulehallen) och de utlottade priserna avhämtas i Tävlingscentrat (Boulehallen), mot uppvisande av Nummerlappen.

Resultatlistan
Under loppet anslås resultaten löpande på Informationstavlan vid målet, officiell resultatlista anslås i Tävlingscentret i Boulehallen. Online-resultat på www.vastgotaloppet.se och här
Efter tävlingen även på IdrottOnline/Tävlingskalendern.

Protester
Ev. protester skall inlämnas senast 15 minuter efter publicering av den inofficiella resultatlistan, åtföljt av 500 SEK i depositionsavgift. Plats för inlämnande av protester görs i Tävlingssekretariatet i Tävlingscentret (i Boulehallen). Protester anslås på den officiella anslagstaveln på samma plats.

Seedning till Vasaloppet
Västgötaloppet förser samma dag Vasaloppet med resultatlista för Vasalopps-seedning. Vasaloppets seedningskommitté sammanträder varje måndag och seedningstabellen från Västgötaloppet läggs ut på Vasaloppets hemsida under onsdagen.
Se Vasaloppets seedningstabell här

För er som har uppgett ert VasaID vid anmälan till Västgötaloppet sker automatisk seedning av Vasaloppet. För er övriga eller om ni har andra seedningsfrågor rekommenderar vi Vasaloppets hemsida. Länk till Vasaloppets seedning här

Lunchservering, Cafeteria & Grill
Grill  – Grillstation på skidstadion
Cafeteria – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Lunchservering – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen) se Gratis Västgötaloppslunch (nedan)

Gratis Västgötaloppslunch: Västgötaloppet bjuder samtliga startande i Tävlingsloppet på en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet utan kostnad inne i Tävlingscentrat (Boulehallen), mot uppvisande av nummerlappen. Nummerlappen får behållas. Lunchpriset för övriga 50:-

Upphittat, kvarglömt och borttappat
Upphittat under tävlingen lämnas till personalen i Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Kvarglömt o borttappat under tävlingen – uppsök Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen) och anmäl förlusten.
Efter tävlingen – kontakta UIFs kansli i klubbstugan 0321-14005

Övrigt

Tävlingsregler 
Svenska Skidförbundets regler

Tävlingsjury
TD Lars-Erik Rosenqvist, ordf.
Ass TD Tävlingsledare Lennart Cedervärn
Banchef Pelle Järsenholt

Lagledarmöte
Tävlingsjuryn har fattat beslut att lagledarmötet utgår.

Organisation
Tävlingsledare                      Lennart Cedervärn               0708-532728
Banchef                               Pelle Järsenholt                       0705-829399
Åkarservice                          Helena Kullberg                     0736-522916
Biträdande tävlingsledare    Claes Persson                       0703-037282
Administrativ chef                Göran Johansson                  0705-600562

Tävlande, funktionärer och publik deltager resp närvarar på egen risk. Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet eller dylikt som inträffar under eller i samband med tävlingens genomförande.

Välkomna till Västgötaloppet Skidor Tävling!

Västgötaloppsföreningen bestående av
Tvärreds IF, Ulricehamns IF, Äspereds IF