ÅKARINFORMATION – UNGDOMS & JUNIORLOPPET

Här hittar du som ska åka juniorloppet information för innan, under och efter loppet.

Skulle du inte hitta vad du söker så är du välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Inför tävlingen

Startlista
Länk till startlistan läggs ut på hemsidan på lördagkväll, klicka här
[Startlista läggs ut när anmälan stängs lördag kl 17:00]

Vallaprognos
Swix  lägger ut vallningsprognoser för Västgötaloppet på Swix Facebook-sida ”Swix Sverige” på eftermiddagen/kvällen före loppet.

Hitta hit, hitta rätt!
Adress: Idrottsgatan 8 i Ulricehamn. GPS-koordinat: N 57° 47.094′, E 13° 26.238′
Tillfälliga vägvisningsskyltar ”Västgötaloppet” följt av orange pilar finns från samtliga större vägar och infarter till Ulricehamn och leder er till Lassalyckans Friluftsområde och skidstadion.

På plats på Lassalyckan möter vår parkeringspersonal upp och hjälper er med parkeringen och därefter möter ni våra Åkarvärdar som svarar på era frågor och vägleder er vidare.

Västgötaloppsarenan 2019 – karta här 

Parkering
Vid UIFs Klubbstuga och Lassalyckans Friluftsområdes P-platser och anslutande vägar.
Följ P-vakters anvisningar!

Lagledarmöte
Söndag kl 8:30 på startområdet.

Tävlingsexpeditionen

TÄVLINGSCENTRAT (BOULEHALLEN), LASSALYCKAN

Öppettider
Söndag från 07:00

Nummerlapp
Finns för avhämtning i Tävlingscentrat på Lassalyckan i Ulricehamn.
Knytnummerlapp med engångschip fastsatt för tidtagningen.
Behålls som minne och som rabatterad Västgötaloppslunch (se nedan)

Efteranmälan
Kan göras via IdrottOnline till lördag kl 17:00 mot dubbel avgift.(faktureras klubben).
OBS: Ingen Direktanmälan på plats på tävlingsdagen.

Tävlingscentrum

Väskinlämning
Bevakad väskinlämning finns inne i Tävlingscentrat.

Toaletter 
Herrar: Mobila toalettvagnar på anvisade platser på Västgötaloppsarenan (se Arenaskissen)
Damer: I damernas omklädningsrum i UIF-stugan.

Sponsorsbutik
Team Sportia Ulricehamn öppnar under Västgötaloppets vinterhelg en popup-butik inne i

Starten

Masstart

Starttid Klass     Längd    Antal varv

Startomgång 1
09:00      H 9-10    1,5 km    1
09:02      D 9-10    1,5 km    1
09:03      H 0- 8     0,8 km    Individuell start var 15:e sekund
09:05      D 0- 8     0,8 km    Individuell start var 15:e sekund

Startomgång 2
09:20      H13-14     3 km     1
09:24      D13-14     3 km     1
09:28      H11-12     3 km     1
09:32      D11-12     3 km     1

Startomgång 3
09:45      H17-20   12 km     2×7 km
09:45      H15-16     6 km     1×7 km
09:49      D17-20   12 km     2×7 km
09:49      D15-16     6 km     1×7 km

Upprop sker 10 minuter före resp. start.
Var vid starten i god tid. Mellan vissa starter är det bara 2 minuters uppehåll.
Följ funktionärernas anvisningar

Startpositioner
Lägsta nummer står till vänster och fylls därefter på åt höger i stigande nummerordning.
Seedning är enligt SSF Tävlingsregler inte tillåtet i ungdomstävlingar i Sverige.

Startproceduren
Startproceduren vid masstart börjar 2 minuter före startsignalen. Startern meddelar då startproceduren till alla tävlande som då står uppställda på sina startpositioner.

Dessa instruktioner ska avslutas med att starten meddelar:
– ”En minut till start”

Nästa kommando är:
– ”30 sekunder till start”.

Därefter när alla tävlande står stilla på sina platser kommer en startsignal.

Tjuvstart medför omedelbar diskvalificering.

Teknik-kontrollanter: Skating = regelbrott = diskning
För att Västgötaloppet ska genomföras på ett sportsligt korrekt sätt kommer arrangören att ha kontrollanter utmed banan som har till uppgift att kontrollera att samtliga åkare följer den klassiska tekniken

Banan

Tävlingsbanorna
Se banskiss här

Spårstatus och snöförhållande
Spårbädden är byggd på konstsnö blandad med natursnö.
Banan prepareras och spåras med dubbla spår med pistmaskin.

Åkarservice

Vätskekontroller 
För Ungdoms- & Juniorklasserna finns ingen vätskekontroll utmed banan.
Dryck efter målgång för samtliga.

Efter tävlingen

Skidinlämning
Bevakad skidinlämning finns tillsammans med väskinlämningen inne i Tävlingscentret.  

Omklädning och dusch
Herrar: 4 uppmärkta omklädningsrum , nr 5-8, i Fotbollsarenan vid A-plan, se Arenaskiss här och skyltning.
Damer: 2 uppmärkta omklädningsrum i UIF-stugan, på Tävlingscentrum.

Prisutdelning  
Prisutdelningen äger rum inomhus i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Alla får pris i ungdomsklasserna. Hederspriser till de främsta i juniorklasserna.
Priser lottas även ut bland samtliga deltagare i Ungdoms- & Juniorklasserna. Vinnarna anslås på de officiella anslagstavlorna i Tävlingscentret. Vinst utlämnas mot uppvisande av nummerlapp.

Preliminära tider för prisutdelning:
Kl 10:15   H9-10, D9-10, H 0-8, D 0-8
Kl 10:45   H13-14, D13-14, H11-12, D11-12
Kl 11:30   H15-16, D15-16, H17-20, D17-20

Resultatlistan
Under loppet anslås resultaten löpande på Informationstavlan vid målet, officiell resultatlista anslås i Tävlingscentret i Boulehallen. Efter tävlingen på www.vastgotaloppet.se samt på IdrottOnline/Tävlingskalendern

Lunchservering, Cafetereia & Grill 
Grill  – Grillstation på skidstadion
Cafeteria – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Lunchservering – Inne i Tävlingscentrat (Boulehallen) se Västgötaloppslunch (nedan)

Västgötaloppslunch till halva priset: Samtliga startande i  Västgötaloppet Ungdom & Junior erbjuds en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet för endast 25:-, mot uppvisande av nummerlappen. Nummerlappen får behållas. Lunchpriset för övriga 50:-

Upphittat, kvarglömt och borttappat
Upphittat under tävlingen lämnas till personalen i Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen)
Kvarglömt o borttappat under tävlingen – uppsök Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat (Boulehallen) och anmäl förlusten.
Efter tävlingen – kontakta UIFs kansli i klubbstugan 0321-14005

Övrigt

Tävlingsregler 
Svenska Skidförbundets regler

Tävlingsjury
Tävlingsledare       Lennart Cedervärn
Banchef                 Per-Anders Järsenholt
En föreningsrepresentant, utses på lagledarmötet 

Organisation
Tävlingsledare                        Lennart Cedervärn                0708-532728
Banchef                                     Per-Anders Järsenholt          0705-829399
Åkarservice                               Helena Kullberg                     0736-522916
Biträdande tävlingsledare    Claes Persson                       0707-3037282
Tävlingssekreterare                Göran Johansson                  0705-600562

Tävlande, funktionärer och publik deltager resp närvarar på egen risk. Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet eller dylikt som inträffar under eller i samband med tävlingens genomförande.

Välkomna till Västgötaloppet – Motion!

Västgötaloppsföreningen bestående av
Tvärreds IF, Ulricehamns IF, Äspereds IF