Ett klassiskt långlopp på skidor

Spårsäkrat på Lassalyckan med fina spår!
Se spårstatus längre ned.

Välkommen till Lassalyckan i Ulricehamn för en upplevelse utöver det vanliga. Välj mellan 6, 12, 18, och 42 km lång bana för både motionärer och tävlingsåkare. 

I år har vi även en nyhet i form av en staffett. Ett lopp som vänder sig främst till arbetslag eller kompisgäng som vill göra en gemensam insats inom företaget/gänget. Kanske som förberedande lopp för stafettvasan.

Loppet sker med 2 till 5 deltagare och ni väljer själva hur ni vill dela upp sträckorna. Varje sträcka består av 7 km och totalt ska 42 km avverkas (6 varv).

LOPPET SPONSRAS AV

Läget på Lassalyckan just nu

Ulricehamns distrikt: Lassalyckan: Skidstadion Lassalyckan Ulricehamn

Dom olika loppen

Anmäl dig i Västgötaloppet Tävling 42 km söndagen den 22 jan om:
– du har åkt Västgötaloppets 42 km under 3 timmar
– du normalt åker en mil på 40-45 min
– du år 2022 är seedad i eller siktar på en startplats i Vasaloppets startled 7 eller bättre

Starttid 11:00

Seedning
Startfältet är indelat i fem startled, led 0-4 för deltagare som är anmälda i tävlingsklasserna. (Motionklasserna startar i led 5-8) 
Västgötaloppet tillämpar seedning för att placera rätt åkare i rätt startled i Tävlingsloppet.
Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åkupplevelsen utifrån sina egna förutsättningar. Seedningsgrundande resultat kan även anges vid anmälan.

Seedningen till rätt startled i Västgötaloppet Tävling görs utifrån;
1. Tid i Västgötaloppet (VGL) 2022
2. Tid i Vasaloppet (VL) 2020-2022
3. Tid i annat långlopp

KLASS DISTANS      ANMÄLN. AVG.  SEEDNINGSGRUND.
H 19 42 km 700 kr Vasaloppet
H 40 42 km 700 kr Vasaloppet
H 50 42 km 700 kr Vasaloppet
H 60 42 km 700 kr Vasaloppet
D 19 42 km 700 kr Vasaloppet/Tjejvasan
D 40 42 km 700 kr Vasaloppet/Tjejvasan

Anmälan och betalning: All anmälan sker via anmälnings- och betalningsfunktionen. Anmälan är öppen t.o.m. söndag 15 januari 2023 till ordinarie avgift.

Efteranmälan: kan i mån av plats göras t.o.m fredag 22 januari kl 24:00 mot en förhöjd avgift på +200:- 

Läs mer på Åkarinfo >>

Anmäl dig till Motionsloppet 42 km söndagen 22 jan om:
– Du inte är medlem i en skidklubb som tillhör Svenska Skidförbundet
– Din åkkapacitet är över 45 min/mil, vilket motsvarar startled 8 eller högre i Vasaloppet

Start: Söndag 22 januari kl 11:03

Seedning
Västgötaloppet tillämpar seedning för att fördela rätt åkare i rätt startled även i Motionsklasserna.
Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åkupplevelsen utifrån sina egna förutsättningar.
Eftersom Västgötaloppet är angelägna om att varje åkare är placerad i ”rätt startled” införde vi för några år sedan på prov att sätta tidsgränser (miltid) för de fyra startleden (led 5-8) för  Motionsklasserna, vilket är vanligt i löptävlingar. Kan löparna så borde väl skidåkarna också kunna det, var vår tanke. Det innebär att var och en får ställa sig i det Motions- startled man bedömer att man hör hemma, vilket slagit väldigt väl ut.
Du som deltagare behöver därför inte ange seedningsgrundande resultat vid anmälan till Västgötaloppet Långlopp Motion 42 km.

KLASS AVG. SEEDNING FÖR GEMENSAM START
H Motion 42 km 700 kr Vasaloppet Sön 22 jan. kl 11:03
D Motion 42 km 700 kr Vasaloppet Tjejvasan Sön 22 jan kl 11:03

Anmälan och betalning: All anmälan sker via anmälnings- och betalningsfunktionen. Anmälan är öppen t.o.m. söndag 15 januari 2023 till ordinarie avgift.

Efteranmälan: kan i mån av plats göras t.o.m fredag 22 januari kl 24:00 mot en förhöjd avgift på +200:- 

Läs mer på Åkarinfo >>

Start: Söndag 22 januari kl 11:03

Seedning
Västgötaloppet tillämpar seedning för att fördela rätt åkare i rätt startled även i Motionsklasserna.
Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åkupplevelsen utifrån sina egna förutsättningar.
Eftersom Västgötaloppet är angelägna om att varje åkare är placerad i ”rätt startled” införde vi för några år sedan på prov att sätta tidsgränser (miltid) för de fyra startleden (led 5-8) för  Motionsklasserna, vilket är vanligt i löptävlingar. Kan löparna så borde väl skidåkarna också kunna det, var vår tanke. Det innebär att var och en får ställa sig i det Motions- startled man bedömer att man hör hemma, vilket slagit väldigt väl ut.
Du som deltagare behöver därför inte ange seedningsgrundande resultat vid anmälan till Västgötaloppet Långlopp Motion 42 km.

KLASS AVG. SEEDNING
FÖR
GEMENSAM START
Damer Motion 18 km 450 kr   Sön 22 jan kl 11:03
Herrar Motion 18 km 450 kr   Sön 22 jan kl 11:03

Anmälan och betalning: All anmälan sker via anmälnings- och betalningsfunktionen. Anmälan är öppen t.o.m. söndag 15 januari 2023 till ordinarie avgift.

Efteranmälan: kan i mån av plats göras t.o.m fredag 22 januari kl 24:00 mot en förhöjd avgift på +200:- 

Läs mer på Åkarinfo >>

Start: Söndag 22 januari kl 11:03

Seedning
Västgötaloppet tillämpar seedning för att fördela rätt åkare i rätt startled även i Motionsklasserna.
Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åkupplevelsen utifrån sina egna förutsättningar.
Eftersom Västgötaloppet är angelägna om att varje åkare är placerad i ”rätt startled” införde vi för några år sedan på prov att sätta tidsgränser (miltid) för de fyra startleden (led 5-8) för  Motionsklasserna, vilket är vanligt i löptävlingar. Kan löparna så borde väl skidåkarna också kunna det, var vår tanke. Det innebär att var och en får ställa sig i det Motions- startled man bedömer att man hör hemma, vilket slagit väldigt väl ut.
Du som deltagare behöver därför inte ange seedningsgrundande resultat vid anmälan till Västgötaloppet Långlopp Motion 42 km.

KLASS AVG. SEEDNING
FÖR
GEMENSAM START
Damer Motion 12 km 450 kr   Sön 22 jan kl 11:03
Herrar Motion 12 km 450 kr   Sön 22 jan kl 11:03
Damer Motion 6 km 400 kr   Sön 22 jan kl 11:03
Herrar Motion 6 km 400 kr   Sön 22 jan kl 11:03

Anmälan och betalning: All anmälan sker via anmälnings- och betalningsfunktionen. Anmälan är öppen t.o.m. söndag 15 januari 2023 till ordinarie avgift.

Efteranmälan: kan i mån av plats göras t.o.m fredag 22 januari kl 24:00 mot en förhöjd avgift på +200:- 

Läs mer på Åkarinfo >>

Stafett -Västgötaloppet 42 km är loppet för Er som vill åka som ett lag. Dela upp loppet mellan Er inom laget som ni vill. Mellan 2 till 5 deltagare. Växling sker vid varvning.

Stafetten vänder sig är i första hand till Er som på Er arbetsplats eller kompisgäng vill  ha ett gemensamt mål att genomföra. Kanske är det en förberedelse för stafettvasan,

Start: Söndag 22 januari kl 11:03

Västgötaloppets minnesmedalj: Alla som fullföljer loppet erhåller Västgötaloppets gedigna minnesmedalj.

Gratis Västgötaloppslunch: Västgötaloppet bjuder samtliga deltagare i Långloppet 42 km på en varm, nylagad Västgötaloppslunch utan kostnad efter loppet. Lunchpris för övriga 100:-.

Teknik: Klassisk

Åldergräns: Åldersgränsen för deltagande i stafetten är 17 år (födda 2006 och äldre).

Seedning
Ingens seedning för stafetten.

Vallaservice före loppet: Fästvallning erbjuds före loppet för 200:- (Swish). För bästa resultat ska skidorna ska vara rengjorda och fästzonerna markerade.

Vill du utnyttja Västgötaloppets vallaservice rekommenderar vid dig att vara på plats 1,5-2 timmar före start och lämna in dina skidor till vallaservicen i vallahallen i UIF-stugan det första du gör när du kommer till tävlingen. Det går inte förboka vallningservice utan det är först till kvarn som gäller, men vi har en rejäl beredskap så alla som kommer i tid och vill ha vallaservice kommer att få det.

Under loppet finns bemannad vallaservice utan kostnad på Servicestationerna utmed banan.

Tävlingsplats och banor: Arenan är belägen på Lassalyckans friluftsområde i Ulricehamn. Lassalyckan är sedan 2011 certifierat av Vasaloppet som officiellt Vasaloppscenter. Terrängen är typisk västgötsk med måttlig kupering som inbjuder till omväxlande och härlig skidåkning. Vid brist på natursnö planeras loppet att avgöras på ett för Västgötaloppet exklusivt förlängt konstsnöspår på minst 8,5 km. När bansträckningen är definitivt fastställd läggs sträckning och banprofil ut här på hemsidan.

Bekvämligheter före och efter tävlingen: Västgötaloppets vinterhelg genomförs på Lassalyckans Friluftsområde i Ulricehamn, där alla bekvämligheter som parkering, väsk- och skidinlämning, omklädning m varm dusch, servering och restaurang finns inom bekvämt gångavstånd.

Servicestationer: Mat & vätskekontroller finns utmed banan och efter målgång. Servicestationerna har även stavservice och bemannad vallaservice utan kostnad.
Sjukvårdspersonal med enklare sjukvårdsutrustning finns vid Servicestationerna utmed banan.

Begränsat deltagarantal: Vid ev. snöbrist förbehåller sig arrangören rätten att om nödvändigt begränsa antalet startande för att kunna genomföra sportsligt rättvisa tävlingar. Vid ev. begränsning av antalet deltagare tillämpas först till kvarn. De senaste åren har Motionsloppet blivit fulltecknat. De som först anmält sig och betalat är de som har förtur.

Maxtid: Arrangören förbehåller sig rätten att plocka av åkare som av hälsoskäl bedöms utgöra en fara för sig själv eller medtävlande. Maxtidsgränsen är 5 timmar.

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets. Deltagande sker på egen risk.

Avanmälan: Västgötaloppet återbetalar ingen anmälningsavgift, inte heller vid sjukdom eller skada. Vi rekommenderar att ni tecknar återbetalningsskyddet som erbjuds i samband med er anmälan.

Upplysningar: Hittar du här på hemsidan.

Kontakta oss: skidor@vastgotaloppet.se

Arrangörer: Västgötaloppsföreningen (Tvärreds IF och Äspereds IF)

Spårstatus på Lassalyckan

Senaste nytt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
4 dagar sedan
Västgötaloppet

... Se merSe mindre

4 dagar sedan
Västgötaloppet

Efter ett fantastiskt väl genomfört Västgötaloppet 2023 i ett härligt vinterväder som blev till en ren skidproppaganda, vill jag som tävlingsledare tacka alla funktionärer, sponsorer och samarbetspartners för ert fantastiska engagemang.
Vill också tacka alla deltagare för att ni kom och åkte årets upplaga av Västgötaloppet och samtidigt hälsa er hjärtligt välkommen tillbaka nästa år.
Vi från Västgötaloppsorganisationen kan lova att vi skall göra vårt yttersta för att även 2024 kommer erbjuda er en härlig upplevelse.
Vila upp er alla så syns vi i spåren nästa år.

Mvh Lennart Cedervärn
tävlingsledare Västgötaloppet
... Se merSe mindre

4 dagar sedan
Västgötaloppet

Photos from Västgötaloppet's post ... Se merSe mindre

4 dagar sedan
Västgötaloppet

Photos from Västgötaloppet's post ... Se merSe mindre

Ladda fler