Anmälan

Anmälan görs på vastgotaloppet.se (raceid). För tävlingsåkare kan anmälan även göras på idrotten-online.

Vi har inte möjlighet att administrera anmälningar via e-mail eller telefon.

Västgötaloppet Motion 42 km eller Västgötaloppet tävling 42 km för dig som vill seeda upp dig till Vasaloppet oavsett om du är motionär eller tävlingsskidåkare.

Västgötaloppet Motion Kort  21, 14 och 7 km med bl.a. seedning till Tjejvasan

För deltagande i Tävlingsloppet krävs en åkkapacitet på 42 km på 3-3,5 tim, vilket motsvarar startled 0-7 i Vasaloppet.

Seedning till Vasaloppet

Anger du ditt Vasa-id i anmälningsfunktionen rapporteras ditt resultat automatisk till Vasaloppet.

Startlista

Länk till startlistan här

Seedning i startled

 • Tävlingsloppet 42 km: Startfältet är indelat i fem startled, led 0-4.
  Västgötaloppet tillämpar seedning för att placera rätt åkare i rätt startled i Tävlingsloppet. Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åk-upplevelsen utifrån sina egna förutsättningar. Seedningen till rätt startled i Västgötaloppet Tävling görs utifrån tidigare resultat från Västgötalopet, Vasaloppet eller annat angivet långlopp.
 • Motionsloppet 42 km. Startleden indelat i fyra startled, led 5-8. Eftersom Västgötaloppet är angelägna om att varje åkare är placerad i ”rätt startled” införde vi för några år sedan på prov att sätta tidsgränser (miltid) för resp Startled i Motionsloppet, vilket är vanligt i löptävlingar. Det innebär att var och en får ställa sig i det startled man bedömer att man hör hemma utifrån de mil-tider vi angivit som övre gräns för resp. startled.

  Startled 5 – Åkkapacitet under 40 min/mil
  Startled 6 – Åkkapacitet under 43 min/mil
  Startled 7 – Åkkapacitet under 48 min/mil
  Startled 8 – Åkkapacitet över 48 min/mil

 • Motionsloppet 7, 14, 21 km. Placerar sig i startled 5-8 enligt samma princip som ovan. 

Om vi för tävlingsåkare missat eller om man inte tillfreds med Västgötalopps-seedningen finns möjligheten att begära omseedning från kl 09:00 i Tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen, förutsatt att man har resultat som styrker sin åkkapacitet.
Vi har inte möjlighet att administrera önskemål om omseedning som kommer via mail eller telefon, då nummerlapp och seedningsuppgifter redan är packade och sorterade. Därför hänvisar vi alla att ta det på tävlingsdagen i Tävlingsexpedtionen, efter att ni hämtat ut nummerlappen.

Vallaservice

Västgötaloppets Vallaservice – se under Tävlingscentrum nedan

Avanmälan

Om det tråkiga inträffar och ni pga sjukdom, skada eller av annan orsak inte har möjlighet att komma till start, så behöver ni inte avanmäla er till arrangören. Har ni däremot vart förutseende och följt våra rekommendationer vid er anmälan att teckna försäkring så får ni anmälningsavgiften återbetald på den försäkringen, förutsatt att den omfattar orsaken till ert förhinder. Däremot möter det inget hinder att ni överlåter er startplats till någon annan, (se Namnbyte nedan)

Restid

Ta god tid på er till Ulricehamn och Lassalyckan
Pga. att det är många anmälda kan det uppstå köer vid parkering, nummerlappsutdelning, seedning, namnbyte och vallning. Ni bör vara på tävlingsplatsen senast 1 timma före start. Önskas vallningshjälp bör ni vara där ytterligare 30-60 min tidigare.

Hitta hit, hitta rätt!
Adress: Idrottsgatan 8 i Ulricehamn. GPS-koordinat: N 57° 47.094′, E 13° 26.238′
Tillfälliga vägvisningsskyltar ”Västgötaloppet” följt av orange pilar finns från samtliga större vägar och infarter till Ulricehamn och leder er till Lassalyckans Friluftsområde och skidstadion.

Google Maps

Parkering

Vid UIFs Klubbstuga och Lassalyckans Friluftsområdes P-platser och anslutande vägar.
På plats på Lassalyckan möter vår parkeringspersonal upp och hjälper er med parkeringen och därefter möter ni våra Åkarvärdar som svarar på era frågor och vägleder er vidare.
Följ P-vakters anvisningar!

Tävlingcentrat

Tävlingscentrat är placerat i Boulehallen på Lassalyckan.

Öppettider

Söndag från 08:00

Nummerlappskuvert

Nummerlappskuvertet finns för avhämtning i Tävlingscentrat. Kuvertet innehåller nummerlapp och tidtagningschip med kardborreband.

 • Nummerlapp. Knytnummerlapp behålls som minne och som biljett för gratis Västgötaloppslunch (se nedan)
 • Tidtagningschip, fästes med kardborrebandet runt vristen. Var noga med ditt chip. Utan chip ingen tid. Ej återlämnat chip debiteras med 1000 kr.

Direktanmälan

Direktanmälan kan endast göras på plats i Tävlingsexpeditionen från lördag 08:00 mot 200 kr i förhöjd avgift. Enklast är att göra en efteranmälan i ordinarie anmälningsfunktion på vastgotaloppet.se (raceid) som är öppen till och med fredag kväll 24:00 dagen före loppet.

Vi har inte möjlighet att administrera anmälningar via e-mail eller telefon.

För deltagande i Tävlingsloppet krävs en åkkapacitet på 42 km på 3-3,5 tim, vilket motsvarar startled 0-7 i Vasaloppet.

Namnbyte, loppbyte eller klassbyte

Ev. namnbyte, loppbyte eller klassbyte kan göras efter uthämtning av Nummerlappen mot en avgift på 200:-

Omseedning

Seedning i startled görs i tävlingsloppet och de som har synpunkter på seedningen kan begära omseeding. Var beredd på att bekräfta ditt seedningsunderlag (resultatlista på internet). Omseedning kan göras från kl 9:00 i tävlingssekretariatet efter uthämtning av Nummerlappen.

Nummerlappar

Nummerlappar avhämtas inomhus vid tävlingsexpeditionen i boulehallen på Lassalyckan. Där administreras även eventuella efteranmälningar, omseedningar och namnbyten

Västgötaloppets vallaservice

Vår samarbetspartner Swix kommer att bistå Västgötaloppets egen vallaorganisation med vallatestare, vallningsråd, vallamaskin samt med viss personal.
Fästvallning erbjuds före loppet för 200:- (Swish). För bästa resultat ska skidorna vara rengjorda och fästzonerna markerade.

Vill du utnyttja Västgötaloppets vallaservice rekommenderar vid dig att vara på plats 1,5-2 timmar före start och lämna in dina skidor till vallaservicen i vallahallen i UIF-stugan det första du gör när du kommer till tävlingen. Det går inte förboka vallningservice utan det är först till kvarn som gäller, men vi har en rejäl beredskap så alla som kommer i tid och vill ha vallaservice kommer att få det.

Omvallning under loppet

Under loppet finns bemannad vallaservice utmed banan utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva)

Servering, Cafeteria & Grill

Vi erbjuder förtäring i serveringen eller vid grillen. För att förhindra smittspridning kommer all servering i år att vara utomhus på området för tävlingscentrat.

Västgötaloppslunch ingår i startavgiften

Västgötaloppet bjuder samtliga startande i Tävlingsloppet på en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet utan kostnad mot uppvisande av nummerlappen. Serveringen sker inomhus i tävlingscentrat. Nummerlappen får behållas. Lunchpriset för övriga 100:-

Väskinlämning

Bevakad väskinlämning finns i Tävlingscentrat.

Toaletter

Mobila toalettvagnar på anvisade platser på Västgötaloppsarenan

Överdragskläder

Läggs i den numrerade plastpåse som du kan hämta i tävlingsexpeditionen. Påsarna slängs åt sidorna på startfältet. Återfås i målet av vår personal direkt efter målgång.

Start

Gemensam start kl. 11:00
Insläppet till startleden öppnar 10:00. Följ funktionärernas anvisning vid inpassering i startleden. Skidor som lagt ut i startleden före 11:00 plockas ut.

 • Tävlingsklassen: Starttid 11:00. Elitled + led 1-4, placering i ”rätt startled” utifrån seedning. 
 • Motionsklasserna alla distanser: Starttid 11:03. Startled 5-8. Placering i rätt startled utifrån eget bedömd kapacitet. (se ”inför loppet” ovan)

Tjuvstart medför omedelbar diskvalificering.

Teknik

Klassisk teknik.

Kontrollanter

Skating = regelbrott
Tävlingsorganisationen skall säkerställa att tävlingen genomförs enligt Svenska Skidförbundets regler. För att Västgötaloppet ska genomföras på ett sportsligt korrekt sätt kommer arrangören att ha kontrollanter utmed banan som har till uppgift att kontrollera att samtliga åkare följer den klassiska tekniken. Om åkare bryter mot den klassiska tekniken och t ex. skejtar, så rapporteras åkaren obönhörligen till Tävlingsjuryn. Delar Tävlingsjuryn kontrollantens uppfattning om regelbrott ska Tävlingsjuryn varna, bötfälla alternativt diskvalificera åkaren.

Tävlingsbanan

Västgötaloppet är ett varvlopp. Banans längd i år är 7 km, vilket innebär 6 varv för 42 km, 3 varv för 21 km, 2 varv för 14 km och 1 varv för 7 km.
Se banan här och banprofil här

Kilometerskyltar finns uppsatta utmed banan.
Tävlingsbanan är spårad från lördag morgon och öppen för teståkning.

Varvräkning

Det är på åkarens ansvar att hålla ordning på antal varv. Som en extra service för åkarna kan antal åkta varv presenteras vid en bemannad kontroll vid ett tält utmed spåret, innan varvning och målgång. Skyltar ”Varvräkning 50 m” förvarnar om varvräkningsstationen. 

Tidsbegränsning

Maxtidsgränsen i Västgötaloppet Motion 42 km är 5 timmar.
Sista varvet ska vara påbörjat senast kl 15:00 då repet dras.
Arrangören förbehåller sig även rätten att plocka av åkare under loppet som av hälso- eller säkerhetsskäl bedöms utgöra en fara för sig själv eller medtävlande.

Spårstatus och snöförhållande

Spårbädden är byggd på konstsnö uppblandad med natursnö. Banan prepareras och spåras med dubbla spår med pistmaskin.

Omkörning

Varvade och långsammare åkare skall hålla till höger, omkörning i vänsterspåren.

Vätskekontroller

Vid varje varvning var 7:e km, samt efter målgång.
Vid vätskekontrollerna erbjuds sportdryck, vatten, blåbärssoppa, bullar och banan. På slutet serveras även kaffe.

Omvallning

Under loppet finns bemannad fästvallaservice för såväl kallvalla som klistervalla utan kostnad för alla deltagare (även för de som vallat själva). Omvallning sker inne på skidstadion vid station markerat med flaggor ”Vallaservice”

Stavservice

Swix lånestavar finns för utlåning i första backen på första varvet och vid Vätskekontrollerna
Återlämnas vid målgång. Ej återlämnade stavar debiteras med 1.000:- per stav.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal och enklare sjukvårdsutrustning, markerat med Sjukvårdsflagga finns vid Tävlingscentrum och vid Vätskekontrollen på skidstadion.

Brutit loppet

Meddela funktionär vid målet. Vid skylt BRUTIT LOPPET. Återlämna tidtagningschip och ev. lånestavar. Ej återlämnat chip debiteras med 1000 kr. Ej återlämnade stavar debiteras med 1.000:- per stav.

Västgötaloppsmedalj

Samtliga som fullföljer Västgötaloppet erhåller en gedigen Västgötaloppsmedalj direkt efter målgång.

Överdragskläder

Klädpåsen som lämnade vid start återfås av vår personal i direkt anslutning till målgången

Skidinlämning

Bevakad skidinlämning finns tillsammans med väskinlämningen inne i Tävlingscentret.

Omklädning och dusch

Herrar: 4 uppmärkta omklädningsrum , nr 5-8, i Fotbollsarenan vid A-plan, följ skyltning och se på Arenakartan
Damer: Omklädningsrum i UIF-stugan.

Prisutdelning

Blomster-ceremoni vid målet direkt efter att de tre främsta i H21 resp. D21 är i mål.

Prisutdelningen äger rum i Tävlingscentrer
H19 – kl 14:00 Plac 1-3 penningpriser (5000:-, 3000:-, 2000:-) + hederspriser
D19 – kl 15:00 Plac 1-3 penningpriser (5000:-, 3000:-, 2000:-) + hederspriser
D/H 40, H 50, H 60 – hederspriser

Dessutom utlottade priser bland alla som fullföljer loppet. (tävlingsloppet eller motionsloppets alla distanser).

Resultatlistan

Under loppet live-resultat. Officiell resultatlista anslås i Tävlingscentret. Online-resultat på www.vastgotaloppet.se här
Efter tävlingen även på IdrottOnline/Tävlingskalendern.

Protester

Ev. protester skall inlämnas senast 15 minuter efter publicering av den inofficiella resultatlistan, åtföljt av 500 SEK i depositionsavgift. Plats för inlämnande av protester görs i Tävlingssekretariatet i Tävlingscentret. Protester anslås på den officiella anslagstavlan på samma plats.

Seedning till Vasaloppet

Västgötaloppet förser samma dag Vasaloppet med resultatlista för Vasalopps-seedning. Vasaloppets seedningskommitté sammanträder varje måndag och seedningstabellen från Västgötaloppet läggs ut på Vasaloppets hemsida under onsdagen.

För er som har uppgett ert VasaID vid anmälan till Västgötaloppet sker automatisk seedning av Vasaloppet. För er övriga eller om ni har andra seedningsfrågor rekommenderar vi Vasaloppets hemsida. Länk till Vasaloppets seedning här

Servering, Cafeteria & Grill

Vi erbjuder förtäring i serveringen och vid grillen. 

Västgötaloppslunch ingår i startavgiften

Västgötaloppet bjuder samtliga startande på en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet utan kostnad i tävlingscentrat/boulehallen mot uppvisande av nummerlappen. Nummerlappen får behållas. Lunchpriset för övriga 100:-

Upphittat, kvarglömt och borttappat

Upphittat under tävlingen lämnas till personalen i Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat.
Kvarglömt o borttappat under tävlingen – uppsök Västgötaloppets Infodisk i Tävlingscentrat och anmäl förlusten.
Efter tävlingen – kontakta oss på skidor@vastgotaloppet.se

Tävlingsregler

Svenska Skidförbundets regler

Tävlingsjury

Tävlingsledare Lennart Cedervärn
Seedningsansvarig Linus Davidsson
Banchef Greger Skoglund

Lagledarmöte

Tävlingsjuryn har fattat beslut att lagledarmötet utgår.

Organisation

Tävlingsledare Lennart Cedervärn 0708-532728
Banchef Greger Skoglund 0706-522638
Åkarservice Helena Kullberg 0736-522916
Biträdande tävlingsledare Claes Persson 0703-037282
Administrativ chef Göran Johansson 0705-600562

Tävlande, funktionärer och publik deltager och närvarar på egen risk. Arrangören fritar sig från all ersättningsskyldighet eller dylikt som inträffar under eller i samband med tävlingens genomförande.

Välkomna till Västgötaloppet Skidor!

Västgötaloppsföreningen bestående av
Tvärreds IF och Äspereds IF