Västgötaloppet Tävling 42 km – Lördag 12 februari 2022

93:e årgången av Västgötaloppet. Västgötaloppet Tävling är ett klassiskt långlopp för elit- och tävlingsåkare.
Loppet är seedningsgrundande till Vasaloppet och passar dig som startar i Vasaloppets led 0-7. En möjlighet att mäta dina krafter mot den svenska eliten.

Med en av norra Europas modernaste konstsnöanläggningar i Ulricehamn står vi nu redo att erbjuda tävlingar av högsta kvalitet, med långa konstsnöbanor och ännu bättre kringarrangemang.

KLASS DISTANS      ANMÄLN. AVG.  SEEDNINGSGRUND.
H 19 42 km 700 kr Vasaloppet
H 40 42 km 700 kr Vasaloppet
H 50 42 km 700 kr Vasaloppet
H 60 42 km 700 kr Vasaloppet
D 19 42 km 700 kr Vasaloppet/Tjejvasan
D 40 42 km 700 kr Vasaloppet/Tjejvasan

Anmäl dig i Västgötaloppet Tävling 42 km lördagen 12  feb om:
– du har åkt Västgötaloppets 42 km under 3 timmar
– du normalt åker en mil på 40-45 min
– du år 2022 är seedad i eller siktar på en startplats i Vasaloppets startled 7 eller bättre

Start: Gemensam start kl 12:00.

Priser:
H19                                D19

1:a pris   5.000:-            1:a pris   5.000:-
2:a pris   3.000:-            2:a pris   3.000:-
3:e pris   2.000:-            3:e pris   2.000:-

Därutöver hederspriser till de främsta i resp. klass.
Dessutom lottas ett stort antal varupriser ut i samtliga klasser ur Västgötaloppets erkänt digra och påkostade prisbord.

Västgötaloppets minnesmedalj: Alla som fullföljer tävlingen erhåller Västgötaloppets gedigna minnesmedalj.

Gratis Västgötaloppslunch: Västgötaloppet bjuder samtliga deltagare i Västgötaloppet Tävling på en en varm, nylagad Västgötaloppslunch efter loppet utan kostnad. Lunchpriset för övriga är 50:-.

Seedning
Startfältet är indelat i fem startled, led 0-4 för deltagare som är anmälda i tävlingsklasserna. (Motionklasserna startar i led 5-8) 
Västgötaloppet tillämpar seedning för att placera rätt åkare i rätt startled i Tävlingsloppet.
Detta för att erbjuda samtliga deltagare sportsligt rättvisa förhållanden och bästa åkupplevelsen utifrån sina egna förutsättningar. Seedningsgrundande resultat kan även anges vid anmälan.

Seedningen till rätt startled i Västgötaloppet Tävling görs utifrån;
1. Tid i Västgötaloppet (VGL) 2019
2. Tid i Vasaloppet (VL) 2019-2021
3. Tid i annat långlopp

Teknik: Klassisk.

Åldersklasser:
D/H 19 födda 2003 och äldre.
D/H 40 födda 1982 och äldre,
H 50 födda 1972 och äldre,
H 60    födda 1962 och äldre.
Det är tillåtet att anmäla sig i en för ”ung klass”, men inte tvärtom.

Anmälan och betalning: All anmälan sker via anmälnings- och betalningsfunktionen. Anmälan är öppen t.o.m. söndag 6 februari till ordinarie avgift.

Efteranmälan: I mån av plats kan göras t.o.m fredag 11 februari kl 24:00 mot en förhöjd avgift på +200:- 

Direktanmälan: I mån av plats är anmälan möjlig i tävlingsexpeditionen den 12 februari 2022 till 200 kr förhöjd avgift. Direktanmälan kan göras till 1 timma före start, dvs senast 12 feb kl 11:00.

Klubb: Enligt Svenska Skidförbundets tävlingsregler krävs medlemskap i en klubb, ansluten till Svenska skidförbundet eller annat lands skidförbund för deltagande i Västgötaloppet Tävling.

Om du inte är medlem i en skidklubb tillhörande Svenska Skidförbundet, eller annat lands skidförbund, så är du välkommen att anmäla i en Motionsklass med start samma tid, (se separat inbjudan)
Motion 42 km är också sanktionerat som seedningsgrundande till Vasaloppet.

Åldergräns: Åldersgränsen för deltagande i Tävlingsloppet är 19 år (födda 2003 och äldre).

Vallaservice före loppet: Fästvallning erbjuds före loppet för 200:- (Swish). För bästa resultat ska skidorna ska vara rengjorda och fästzonerna markerade.

Vill du utnyttja Västgötaloppets vallaservice rekommenderar vid dig att vara på plats 1,5-2 timmar före start och lämna in dina skidor till vallaservicen i vallahallen i UIF-stugan det första du gör när du kommer till tävlingen. Det går inte förboka vallningservice utan det är först till kvarn som gäller, men vi har en rejäl beredskap så alla som kommer i tid och vill ha vallaservice kommer att få det.

Under loppet finns bemannad vallaservice med vallamaskin för snabb service utan kostnad på Servicestationerna utmed banan.

Tävlingsplats och banor: Arenan är belägen på Lassalyckans friluftsområde i Ulricehamn. Lassalyckan är sedan 2011 certifierat av Vasaloppet som officiellt Vasaloppscenter. Terrängen är typisk västgötsk med måttlig kupering som inbjuder till omväxlande och härlig skidåkning. Vid brist på natursnö planeras loppet att avgöras på ett för Västgötaloppet exklusivt förlängt konstsnöspår. När bansträckningen är definitivt fastställd läggs sträckning och banprofil ut här på hemsidan.

Bekvämligheter före och efter tävlingen: Västgötaloppet genomförs på Lassalyckans Friluftsområde i Ulricehamn, där alla bekvämligheter som parkering, väsk- och skidinlämning, omklädning m varm dusch, servering och restaurang finns inom bekvämt gångavstånd.
Se karta över Tävlingscentret mm här

Servicestationer: Mat- & vätskekontroller finns vid ungefär var 8:e km utmed banan, samt efter målgång. Servicestationerna har även stavservice och bemannad vallaservice utan kostnad.
Sjukvårdspersonal med enklare sjukvårdsutrustning finns vid Servicestationerna utmed banan.

Begränsat deltagarantal: Vid ev. snöbrist förbehåller sig arrangören rätten att om nödvändigt begränsa antalet startande för att kunna genomföra sportsligt rättvisa tävlingar. Vid ev. begränsning av antalet deltagare tillämpas först till kvarn. De som först anmält sig och betalat är de som har förtur.

Maxtid: Arrangören förbehåller sig rätten att plocka av åkare som av hälsoskäl bedöms utgöra en fara för sig själv eller medtävlande. Maxtidsgränsen är 5 timmar.

Tävlingsregler: Svenska skidförbundets. Deltagande sker på egen risk.

Avanmälan: Västgötaloppet återbetalar ingen anmälningsavgift, inte heller vid sjukdom eller skada. Möjlighet att teckna försäkring för förhinder finns i anmälningsfunktionen.

Inställt lopp: Vid inställt lopp förbehåller sig arrangören rätten att behålla 150:- av erhållen anmälningsavgift 

Kontakta oss: skidor@vastgotaloppet.se

Arrangörer: Västgötaloppsföreningen (Tvärreds IF och Äspereds IF)

Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Lennart Cedervärn 0708-53 27 28.
Bitr. Tävlingsledare: Claes Persson 070-303 72 82